Tema ședinței OIM (Organizația internațională a muncii) de la Colombo, Sri Lanka, a fost importanța recunoașterii competențelor și calificărilor pentru lucrătorii migranți.

La conferință au participat demnitari importanți din Orientul Mijlociu și Asia de Sud. În calitate de expert în construcții, am vorbit despre importanța comunicării dintre asociațiile patronale din țările de destinație și agențiile de recrutare și calificare din țările de origine, cum ar fi India.

Deși lucrătorii migranți pot deține o anumită formă de calificare, se poate pune întrebarea calității lor. Le vor fi recunoscute competențele și calificările de către angajatori? Norma până la momentul de față a fost că majoritatea angajaților din Golf nu recunosc certificarea de la nicio entitate indiană. Preferă să efectueze ei înșiși un test în meseria respectivă pentru a evalua abilitățile și competențele lucrătorilor indieni. În mod tradițional, așteptările din partea angajatorilor erau scăzute; nu li se cerea nimic în afara unei modalități de formare și gestiune care trebuia întreprinsă în proiecte cu scopul de a crește performanța și productivitatea forței de muncă indiene importate.

Una dintre cele mai mari provocări care trebuie abordate este înțelegerea diferenței dintre aptitudini și competențe. Deși testarea în meserie pare să ateste că lucrătorii au competențele necesare, discuțiile noastre cu angajatorii au arătat că, chiar și în recrutarea lucrătorilor experimentați, nivelurile de productivitate pot fi sub așteptări. Acest lucru este cauzat de lipsa competențelor și abilităților necesare. Cu alte cuvinte, lucrătorii indieni, în acest caz, nu au capacitatea de a evalua și de a planifica în mod specific fiecare sarcină pentru a îndeplini obiectivele.

Sfaturi pentru participanții la conferință

  • Ar trebui să existe o colaborare între țările care trimit lucrătorii și cele care îi primesc.
  • Crearea unui comitet director care să supravegheze și să gestioneze procesul de colaborare.
  • Elaborarea unui curriculum de formare care să ducă la recunoașterea reciprocă a competențelor.
  • Furnizorii de cursuri de formare a forței de muncă din țările de origine, cum ar fi India, ar trebui să aibă certificate.
  • Companiilor de recrutare nu ar trebui să li se permită să intre în domeniul formării aptitudinilor.
  • Standardizarea procedurilor de formare și evaluare a lucrătorilor indieni.
  • Angajatorii trebuie să ofere formare „la locul de muncă”, care să ducă la îmbunătățirea competențelor și calificărilor locale.
SHARE THIS: