În 2015, compania noastră soră Snathe a primit un contract de consultanță din partea Al Rostamani Pegal (ARP) pentru a gestiona proiectele și a oferi formare profesională celor 150 de zidari la prestigiosul proiect Arcade Tower de 40 de etaje din Dubai Marina.

Echipa noastră a început prin efectuarea unui audit la fața locului pentru a măsura nivelurile actuale de performanță ale tuturor lucrătorilor din cadrul ARP pentru a observa piedicile din calea performanței care ar putea fi depășite ceea ce duce la îmbunătățirea productivității. Auditul la fața locului a arătat că un lucrător de nivel mediu a fost productiv doar aproximativ 4,5 ore pe zi și că principalele cauze au fost managementul slab și forța de muncă necalificată.

Echipa noastră a participat la acest proiect de consultanță pentru forța de muncă pe o perioadă totală de patru luni. În acest timp, lucrătorii selectați au primit două săptămâni de formare intensivă „în afara locului de muncă”, urmată de două săptămâni de formare „la locul de muncă”, în cadrul cărora le-au fost atribuite sarcini specifice și li s-a acordat o instruire practică. Au fost introduse noi metodologii și tehnici de lucru care au îmbunătățit productivitatea generală și calitatea finisărilor tencuielilor. Înainte de programul nostru de formare, productivitatea lucrătorilor era în medie de 8 m² pe om pe zi. După programele de formare, aceasta a crescut la o medie de 20 m² pe om, pe zi.

Cea mai mare problemă cu care se confrunta ARP a fost managementul slab al amplasamentului și lipsa planificării logistice, ceea ce a dus la timpi de inactivitate semnificativi și niveluri scăzute de productivitate. Echipa noastră a colaborat cu managementul amplasamentului ARP pentru a dezvolta si implementa instrumente de management simplificat care au dus la îmbunătățirea eficienței și reducerea timpilor de inactivitate. Supraveghetorii ARP din prima linie si managementul de mijloc au fost instruiți și li s-a oferit coaching pentru tehnicile de gestionare eficientă a forței de muncă și recompensarea acestora într-un scenariu bazat pe rezultate.

Încheierea cu succes a proiectului nostru a dus la dezvoltarea unei relații pe termen lung pentru recrutarea lucrătorilor calificați din subcontinentul indian.  Folosind ca reper standardele internaționale, am dezvoltat proceduri standardizate de testare a cunoștintelor, menite să măsoare nivelul de abilitate și competențe al lucrătorilor. Acest lucru a dus la simplificarea procesului de recrutare, asigurând că lucrătorii recrutați au competențele de bază pentru a se integra perfect în echipa angajatorului și pentru a răspunde așteptărilor de performanță.

SHARE THIS: