O firmă de consultanță de inginerie structurală cu peste 100 de angajați, cu sediul în principal în Pune și Mumbai, cu proiecte din India și în Muscat, a avut nevoie de infrastructură pentru capacitatea de lucru la distanță în timpul carantinei COVID-19 din India.

Clientul ne-a cerut o soluție pentru a permite angajaților să lucreze de la distanță, asigurând totodată securitatea informațiilor. De asemenea, a fost nevoie de asigurarea unei instruiri pentru ca angajații să învețe cum să utilizeze sistemul de lucru la distanță și să aibă licențele relevante pentru munca lor, instalate pe sistemele lor.

Am efectuat un audit al companiei pentru a înțelege scenariul actual și a stabili ceea ce urma să fie necesar și am identificat următoarele provocări:

 • Accesul de la distanță la serverul de fișiere și datele critice de afaceri disponibile în centrul de date aflat la birou;
 • Utilizarea licenței de rețea a software-ului de proiectare prin conexiunea prin VPN;
 • Performanța lentă în timpul lucrului cu VPN;
 • Conștientizarea utilizatorilor și disponibilitatea în ceea ce privește perspectiva lucrului de la acasă;
 • Perspectiva asigurării securității datelor și a informațiilor de serviciu;
 • Asigurarea unor controale mai bune în ceea ce privește securitatea pentru a evita orice incident;
 • Incidente de securitate în timp ce se lucrează de acasă.

Soluții

Echipa noastră a venit cu următoarele soluții la provocările identificate în urma auditului:

 • Definirea și implementarea politicii privind VPN: Proiectarea unei politici de acces la VPN pentru a se asigura disponibilitatea și implementarea tuturor resurselor pentru utilizatorii desemnați;
 • Definiția și implementarea profilului pentru perioadele în care angajatul nu se află la birou: Crearea unui profil pentru perioadele în care angajatul nu se află la birou ce include un filtrul web, un filtru de aplicații și un control al dispozitivului pentru a asigura un mediu securizat și controlat atunci când dispozitivele și informațiile organizațiilor sunt accesate din afara biroului, și implementarea acelorași controale pentru toate dispozitivele utilizatorilor finali în timp record;
 • Licențe optimizate pentru software-ul de proiectare: Asigurarea asocierii corespunzătoare a licențelor disponibile cu utilizatorii desemnați și finalizarea implementării tehnice a acestora, ceea ce a dus la utilizarea optimizată a licențelor disponibile și a productivității;
 • Monitorizarea și raportarea aspectelor legate de securitate: Implementarea monitorizării și raportării suplimentare a aspectelor legate de securitate, având în vedere creșterea nivelului de amenințări pe durata pandemiei Covid-19;
 • Regândirea programelor pentru crearea copiilor de backup: Regândirea programelor pentru crearea copiilor de backup și a politicilor de păstrare a datelor având în vedere un nivel crescut de amenințare pentru a asigura disponibilitatea datelor din backup în cazul în care este nevoie de restaurarea lor;
 • Conștientizarea utilizatorilor / pregătirea pentru lucrul la distanță: Crearea de documente și e-mailuri care să ofere îndrumări operaționale și de securitate pentru a ajuta utilizatorii să facă față tendințelor în schimbare, aferente lucrului la distanță;
 • Asistență la distanță pentru utilizatorul final și server: Furnizarea asistenței la distanță pentru utilizatorii finali și pentru servere, cu niveluri de service convenite în ceea ce privește timpul de răspuns, soluția și timpul de activitate al infrastructurii.

Ca urmare a noii infrastructuri pe care am implementat-o, i-am asigurat clientului posibilitatea de a menține niveluri ridicate de productivitate în timpul carantinei din India. Am creat un mediu sigur, care a reușit să ofere securitatea și controalele adecvate informațiilor necesare pentru lucrul la distanță, ceea ce a ajutat la evitarea oricăror incidente de securitate pentru client.

SHARE THIS: