Directorul nostru executiv, Raaj Singh, a fost invitat la o conferință a OIM (Organizația internațională a muncii) din New Delhi, organizată pe tema calificării lucrătorilor migranți.

Forumul interregional al experților OIM a adus în discuție modul în care calificarea este o situație reciproc avantajoasă atât pentru angajatorii din țările de destinație, cât și pentru lucrătorii din țări de origine, precum India. La acest forum adresat experților au luat parte peste 80 de participanți din 12 țări: India, Afganistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Liban, Iordania, Indonezia, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Printre aceștia se numără: funcționari din diferite departamente guvernamentale, reprezentanți atât din partea organizațiilor patronale, cât și a lucrătorilor, persoane importante din sectorul privat, societatea civilă și alte agenții ale ONU.

Raaj este considerat un expert de către OIM datorită instruirii și tehnicilor inovative pentru managementul muncii, implementate în Orientul Mijlociu. El a susținut în continuare că: „Sistemele de instruire trebuie adaptate la nevoile țărilor din Golf. Este necesar să se standardizeze sistemul și clasificarea lucrătorilor, astfel încât aceștia să-și poată depăși nivelul. Guvernul ar trebui să instituie obligativitatea instruirii atât în țările de destinație, cât și în țările de origine.”

Sistemele de calificare a forței de muncă și recunoaștere a competențelor la nivel internațional aduc numeroase beneficii: posibilități de angajare mai mari, salarii și condiții de muncă mai bune pentru lucrători, o recrutare mai eficientă pentru locurile de muncă, un timp redus de formare și o productivitate mai mare pentru angajatori. Mai multe țări din Orientul Mijlociu se îndreaptă către economii bazate pe cunoștințe, iar restructurarea anticipată a forței de muncă în aceste piețe duce la investiții corespunzătoare în India și în alte țări care oferă lucrători migranți.

Principalele constatări în legătură cu dezvoltarea competențelor din Orientul Mijlociu și relevanța lor pentru România

Pe durata șederii lui Raaj în Orientul Mijlociu, acesta a observat necesitatea unui mecanism de examinare adecvat pentru a stabili abilitățile și competențele lucrătorilor, de exemplu, trecerea la un regim de certificare mai progresiv, recunoscut de economiile globale. Scenariul actual din Orientul Mijlociu este că ei nu recunosc certificarea sau formarea din India din cauza decalajelor instituționale care există în economia Indiei. Companiile din Orientul Mijlociu recrutează lucrători pe principiu mai degrabă cantitativ, decât calitativ.

Există o cerere uriașă de lucrători în Europa de Est, în special în România, similară celei din Orientul Mijlociu de la începutul anilor 2000. România poate învăța din greșelile Orientului Mijlociu și poate adopta o abordare bazată pe calitate atunci când recrutează lucrători, față de una pe cantitate. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să existe un dialog între asociațiile patronale și furnizorii de formare profesională, atât în țara de origine, cât și în cea de destinație. Lucrătorul dintr-o țară de origine, precum India, trebuie să înțeleagă pe deplin ce standard de muncă este necesar în România și care sunt normele de lucru, iar dacă acest lucru se realizează cu succes, atunci poate avea loc o migrație pe scară largă a lucrătorilor.

SHARE THIS: